azərpərəst


azərpərəst
f. atəşpərəst

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.